Jaarrekening 2019

Algemeen

Samenvatting

Programmaverantwoording 2019

Begroting

Begroting

Rekening

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Werk en inkomen

-5.752.769

-4.960.838

-4.835.366

125.472

Jeugd

-7.219.485

-6.797.680

-7.449.796

-652.116

Maatschappelijke ondersteuning

-8.320.777

-8.290.389

-8.137.875

152.514

Welzijn en educatie

-5.789.581

-5.914.695

-5.109.252

805.443

Omgeving

-2.665.514

-3.421.222

-2.409.445

1.011.777

Openbare orde en veiligheid

-1.598.048

-1.595.148

-1.580.207

14.941

Bestuur en algemene ondersteuning

24.537.757

24.198.728

23.828.326

-370.402

Onroerende zaakbelasting

7.515.963

7.400.963

7.488.421

87.458

Overige eigen middelen

-656.924

1.649.574

1.276.907

-372.667

Gerealiseerd resultaat

50.622

2.269.293

3.071.712

802.419

Reservepositie

Stand per 1-1-2019

Storting

Onttrekking

Resultaat 2019

Stand per 1-1-2020

in € (+=positief/-=negatief)

1)

1)

Algemene reserve

4.837.671

1.366.000

-4.469.830

1.924.212

3.658.053

Reserve grondbedrijf

-4.469.830

4.469.830

0

Overige reserves

2.733.124

161.889

-1.597.350

1.147.500

2.445.164

¹ Deze stand is inclusief de gecorrigeerde resultaatbestemming 2018 en het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2019

ga terug