Jaarrekening 2019

Paragrafen

Grondbeleid

In deze paragraaf lichten we de (financiële) ontwikkelingen binnen de grondexploitatie toe. 2019 is een behoudend jaar geweest. We hebben slechts één nieuw project (Bouwgrond in Exploitatie (BIE)) opgestart, namelijk de Asdonck.
De rode draad van de paragraaf Grondbeleid is de actualisatie/herziening van de lopende grondexploitaties per 1 januari 2020.

ga terug