Jaarrekening 2019

Facultatieve bijlagen

Algemene uitkering

Algemene uitkering

2017

2018

2019

Uitkeringsfactor

-0,0001

0,0030

1,5370

Fysiek

Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren

-3.038

2.943

146.225

Bedrijfsvestigingen

313.882

ISV (a)

1.331

ISV (b)

503

Kernen

97.586

Kernen * bodemfactor buitengebied

160.063

Kernen met 500 adressen of meer

277.736

Oeverlengte * factor bodem

24.270

Oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor

66.839

Omgevingsadressendichtheid

1.020.206

Opp. beb. buitengebied * bodemfactor

91.407

Opp. beb. woonkern * bodemfactor

618.638

Oppervlak bebouwing

153.747

Oppervlak bebouwing buitengebied

116.082

Oppervlak bebouwing woonkernen

456.504

Oppervlakte binnenwater

20.920

Oppervlakte land

275.391

Opp. land * factor bodem

181.625

Woonruimten

1.005.109

Woonruimten * bodemfactor woonkern

896.072

Sociaal

Bijstandsontvanger

-1.054

1.299.153

Eenouderhuishoudens

977.073

Inwoners

3.849

6.367.686

Inwoners jongeren jonger dan 18 jaar

5.542.584

Inwoners > 65jaar

765.618

Inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar

59.738

Lage inkomens

137.759

Lage inkomens (drempel)

1.893.322

Minderheden

348.676

Uitkeringsontvangers

-43

210.433

Huishoudens

1.564.403

Eenpersoonshuishoudens

243.356

jeugdigen in gezinnen met armoederisico

171.220

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh)

-1.516.345

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen)

-1.505.976

Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

1.106.340

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

564.549

Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

116.988

Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen

268.708

Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.984.745

Wajong

332.599

Medicijngebruik met drempel

2.380.501

Re-integratie klassiek

290.593

Inwoners jonger dan 65 jaar

129.630

Inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar

840

Inwoners ouderen 85 jaar en ouder

124

Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

13.408

Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

45.923

Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

35.447

Huishoudens met laag inkomen 65 t/m74 jaar

56.650

Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 75 jaar

118.867

Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

63.903

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar

135.880

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar

285.385

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder

153.628

Bedden

19.765

Loonkostensubsidie

41.769

Algemene uitkering

2017

2018

2019

Functie

Klantenpotentieel lokaal

1.576.333

Klantenpotentieel regionaal

354.935

Leerlingen (V)SO

50.567

basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3

-105.410

basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2

-153.673

Vast bedrag

Vast bedrag

383.919

Uitkeringsfactor

-1.415

43.379

Totaal bedrag naar uitkeringsfactor

-4.452

49.074

32.735.749

Inkomstenmaatstaf

OZB-waarde niet-woningen eigenaren

8.753

-392.093

OZB-waarde niet-woningen gebruikers

7.938

-296.643

OZB-waarde woningen eigenaren

34.096

-2.219.600

Suppletie-uitkering OZB

2.545

Overgangsregime

Cumulatieregeling GF

-3.617

Suppletie-uitkering IUSD

-119.653

Suppletie-uitkering WMO

-1.307

Totaal bedrag zonder uitkeringsfactor

50.786

0

-3.030.368

Totaal algemene uitkering

46.334

49.074

29.705.382

Decentralisatie uitkeringen

Combinatiefuncties

119.580

Gezond in de stad

24.290

Voorschoolse voorz peuters

42.717

Bonus beschut werken

3.000

Armoedebestrijding kinderen

84.516

VTH provinciale taken

129.876

Maatschappelijke begeleiding

35.550

Schulden en armoede

15.620

Sportakkoorden

15.000

Verhoging taalniveau statush

30.031

Energieloket

25.000

Transitievisie warmte

202.101

Wijkaanpak

9.997

Totaal decentralisatie uitkeringen

0

0

737.278

Integratie-uitkering

Participatie

2.952.201

Voogdij 18 plus

436.650

WMO

240

0

Sociaal domein

-8.041

0

Totaal integratie-uitkering

0

-7.801

3.388.851

Totaal diverse uitkeringen

0

-7.801

4.126.129

Totaal per uitkeringsjaar

46.334

41.273

33.831.511

Totaal verantwoorde inkomsten uit het gemeentefonds

33.919.118

ga terug