Jaarrekening 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

We blijven de dienstverlening aan onze inwoners doorontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, blijven we kritisch kijken naar de bedrijfsvoering om te bepalen hoe we deze kunnen vormgeven en hoe we geformuleerde doelen op een effectieve en efficiënte wijze kunnen realiseren.

ga terug