Jaarrekening 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf geeft aan in hoeverre de gemeente bestand is tegen (onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang, de achtergronden en de financiële implicaties van de risico’s tegenover de aanwezige weerstandscapaciteit. Inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Beuningen is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen. Daarnaast geeft deze paragraaf inzicht in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de financiële kengetallen.

ga terug