Jaarrekening 2019

Verplichte bijlagen

Wnt

Het voor de gemeente Beuningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.  
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Gegevens 2019

bedragen in €

A.H.W.M. Kocken-Ouwens

A. Dewkalie

Functiegegevens

gemeentesecretaris

raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

88,89

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

103.854

70.459

Beloningen betaalbaar op termijn

18.034

11.747

Subtotaal

121.888

82.206

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

172.444

Totale bezoldiging

121.888

82.206

Gegevens 2018

bedragen in €

A.H.W.M. Kocken-Ouwens

A. Dewkalie

Functiegegevens

gemeentesecretaris

raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

88,89

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.244

68.529

Beloningen betaalbaar op termijn

16.851

10.998

Subtotaal

116.095

79.527

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

168.000

Totale bezoldiging

116.095

79.527

ga terug