Jaarrekening 2019

Facultatieve bijlagen

Personele kosten

Overzicht personele lasten, formatie en bezetting

Formatie

Bezetting

Begroting

Loonkosten

Vergoeding

Inhuur

Totaal

Afwijking

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Bestuursorganen en griffie

Raad

21,00

21,00

-288.481

-304.911

-446

0

-305.357

-16.876

Griffier

1,89

1,89

-88.999

-141.683

-315

-19.913

-161.911

-72.912

Burgemeester en wethouders

4,00

4,00

-435.517

-455.345

-11.826

0

-467.171

-31.654

Subtotaal bestuursorganen en griffie

26,89

26,89

-812.997

-901.939

-12.587

-19.913

-934.439

-121.442

Ambtelijke organisatie

Directie

1,00

1,00

-131.000

-130.081

-1.003

0

-131.084

-84

Belastingen & Buitenruimte

41,18

38,98

-2.631.000

-2.347.872

-3.453

-310.732

-2.662.057

-31.057

Beleid & Ontwikkeling

27,69

27,53

-2.416.000

-2.104.825

-6.253

-307.249

-2.418.327

-2.327

Dienstverlening

38,54

38,16

-2.754.000

-2.444.718

-3.788

-185.771

-2.634.277

119.723

Informatie & Bedrijfsvoering

38,24

34,48

-2.658.000

-2.374.971

-4.339

-359.070

-2.738.380

-80.380

Subtotaal ambtelijke organisatie

146,65

140,15

-10.590.000

-9.402.467

-18.836

-1.162.822

-10.584.125

5.875

Totaal gemeente

173,54

167,04

-11.402.997

-10.304.406

-31.423

-1.182.735

-11.518.564

-115.567

De totale inhuur bedraagt

-1.237.613

ga terug