Jaarrekening 2019

Facultatieve bijlagen

Reserves en voorzieningen

Pgr.

6.3 Omschrijving reserve/voorziening

Saldo 31-12-2018

Resultaat 2018

Saldo 1-1-2019

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Vrijval 2019

Saldo 31-12-2019

7

69131002 Algemene reserve Algemene Dienst

2.776.039

2.061.632

4.837.671

1.366.000

-4.469.830

1.733.841

7

69131012 Algemene reserve Grondbedrijf

-4.164.536

-305.294

-4.469.830

4.469.830

0

Algemene bedrijfsreserves

-1.388.498

1.756.338

367.841

5.835.830

-4.469.830

0

1.733.841

5

69131280 Reserve Duurzaam Beuningen

101.942

101.942

50.000

-43.071

108.871

5

69131285 Reserve H1 Verg.Maatschapp.Compensatie

0

0

71.980

71.980

9

69131286 Reserve Kwaliteit Openb. Ruimte Centrum

102.863

102.863

-77.038

25.826

3

69131287 Reserve Revitalisering De Sluis Weurt

156.000

156.000

-115.000

41.000

5

69131288 Reserve Openbare Verlichting

815.549

815.549

-272.782

542.767

5

69131292 Reserve afvalinzameling

103.528

103.528

-103.528

0

4

69131293 Reserve vervanging groen

44.843

44.843

-44.843

0

7

69131297 Reserve Beuningen Promotion

16.310

16.310

22.567

38.877

69131294 Reserve budgetoverheveling

4

69131294 Groenonderhoud

179.000

179.000

-82.904

96.096

4

69131294 Vervanging groen

258.000

258.000

-119.009

138.991

1

69131294 Participatiecoach

38.500

38.500

-10.858

27.642

2

69131294 Verevening ROB

90.000

90.000

-90.000

0

7

69131294 Algemene uitkering

120.000

120.000

-120.000

0

5

69131294 Parkeerregulering

25.000

25.000

-3.597

21.403

7

69131294 Project in Control

112.000

112.000

-112.000

0

7

69131294 I-Burgerzaken

35.000

35.000

-35.000

0

7

69131294 Bedrijfsvoering

90.000

90.000

-90.000

0

69131295 Reserve eenmalige prioriteiten

4

69131295 REP: Verwijderen speeltoestellen

160.000

160.000

-160.000

0

4

69131295 REP: Monitor openbare ruimte

32.736

32.736

-1.240

31.496

4

69131295 REP: Invoering nieuwe Natuurwet

30.000

30.000

-5.564

24.437

5

69131295 REP: GEO Transitie BGT

52.904

52.904

52.904

5

69131295 REP: Aanpassing Molenstraat-Geerstraat

20.000

20.000

20.000

5

69131295 REP: Kruispunt Leegstraat-Kennedysingel

14.604

14.604

-14.604

0

5

69131295 REP: Geluidsonderzoek A50

44.000

44.000

44.000

5

69131295 REP: Milieubeleidsplan

25.022

25.022

-25.022

0

7

69131295 REP: Kosten motiemarkt

16.250

16.250

10.000

-22.216

4.034

9

69131295 REP: Energiek Beuningen

49.075

49.075

-31.499

-17.576

0

7

69131295 REP: Kernwaardentraject

0

0

7.342

7.342

Bestemmingsreserves

1.785.625

947.500

2.733.125

161.889

-1.534.930

-62.420

1.297.664

7

69131100 Rekeningsresultaat Algemene Dienst

3.009.132

-3.009.132

0

2.719.802

0

2.719.802

7

69131112 Rekeningsresultaat Grondbedrijf

-305.294

305.294

0

351.910

0

351.910

Nog te bestemmen resultaten

2.703.838

-2.703.838

0

3.071.712

0

0

3.071.712

Totaal reserves inclusief rekeningresultaten

3.100.965

0

3.100.965

9.069.431

-6.004.760

-62.420

6.103.217

Pgr.

6.3 Omschrijving reserve/voorziening

Saldo 31-12-2018

Resultaat 2018

Saldo 1-1-2019

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Vrijval 2019

Saldo 31-12-2019

7

69132601 Voorziening pensioen wethouders

3.989.241

3.989.241

982.306

-91.972

4.879.575

7

69132608 Voorziening outplacement

31.223

31.223

0

-6.291

-24.932

0

9

69132700 Voorziening afgesloten complexen

569.630

569.630

60.000

-42.845

586.785

Voorzieningen verplichting/verliezen

4.590.094

0

4.590.094

1.042.306

-141.107

-24.932

5.466.360

7

69132803 Voorziening dubieuze debiteuren

680.807

680.807

209.822

-269

890.360

4

69132808 Voorziening lening Tinnegieter

6.000

6.000

-6.000

0

5

69132809 Voorziening gefactureerde dwangsommen

38.362

38.362

-4.300

-20.300

13.762

1

69132887 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA

646.512

646.512

-29.120

617.393

9

69132930 Voorziening (niet) expl.genomen complex

1.897.000

1.897.000

49.000

-309.000

1.637.000

7

69132931 Voorziening Zandwinning Beuningse Plas

23.913.846

23.913.846

23.913.846

Voorzieningen risico's

27.182.527

0

27.182.527

254.522

-358.689

-6.000

27.072.360

5

69133012 Voorziening onderhoudsfonds gebouwen

0

0

378.893

-246.396

132.497

5

69133012 Voorziening onderhoudsfonds-P preventief

76.252

76.252

-76.252

0

5

69133014 Voorziening onderhoudsfonds-T technisch

96.906

96.906

-96.906

0

5

69133016 Voorziening onderhoudsfonds-I ingrijpend

183.311

183.311

-183.311

0

5

69133018 Voorziening onderhoudsfonds-Z uitgesteld

389.761

389.761

356.468

-50.372

695.857

5

69133060 Voorziening wegenonderhoud (wegenfonds)

2.042.062

2.042.062

564.311

-249.858

2.356.515

5

69133069 Voorziening civieltechnische kunstwerken

92.214

92.214

25.000

-34.848

82.366

Voorzieningen egalisatie

2.880.504

0

2.880.504

1.324.672

-937.942

0

3.267.235

5

69133073 Voorziening gemeentelijk rioleringsplan

1.436.452

1.436.452

204.101

1.640.553

Overgeboekt naar transitoria:

3

69133257 Voorziening Opplussen Woning (Provincie)

20.336

20.336

-20.336

0

5

69133278 Voorziening planschade

31.400

31.400

-31.400

0

5

69133283 Voorziening Inv.bijdr.Stadsr./Prov./Min.

234.694

234.694

17.942

-252.636

0

Voorzieningen middelen van derden

1.722.882

0

1.722.882

222.042

-304.372

0

1.640.553

Totaal voorzieningen

36.376.008

0

36.376.008

2.843.541

-1.742.110

-30.932

37.446.507

Totaal reserves/voorzieningen incl.resultaat

39.476.973

0

39.476.973

11.912.973

-7.746.870

-93.352

43.549.724

ga terug