Jaarrekening 2019

Facultatieve bijlagen

Bestuur van de gemeente

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is te vergelijken met de Tweede Kamer. De gemeenteraad:

 • bepaalt (de hoofdlijnen van) het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van burgemeester en wethouders, rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving; en
 • stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders.

De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 raadsleden. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van de raad op volgorde van grootte van de fracties in het jaar 2020.

Fracties:

Beuningen Nu en Morgen(7) :   Pascal Cobussen
              Diny van Aalten
              Nicole Bannink
              Eric van Ewijk
              Dave Groenen
              Bert Jeurissen
              Thijs Stevens

CDA (3):            Dave Preijers
              Rob Martinus
              David Schaftenaar

VVD (3):            Henk Plaizier

Karin Janssen – van den Heuvel

              Guido Woutersen

GroenLinks (3):         Jaap Bril
              Tjibbe Dikkerboom
              Francien van Sommeren – van den Hurk

D66 (2):            Roel Kuppens
              Alwin Steeg

SP (2):               Jos Swartjes
              Emine Toebes

PvdA (1):            Hans Crezee

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het bestuur van de gemeente. Dit college is vergelijkbaar met het Kabinet. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&W en de taakverdeling binnen het college.

Burgemeester Daphne Bergman
           Portefeuille:

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief integraal veiligheids- en handhavingsbeleid)
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering

Wethouder Piet de Klein

Portefeuille:

 • Wonen
 • Duurzaamheid (inclusief energietransitie en klimaatadaptie)
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Sport

Wethouder Frans Houben
           Portefeuille:

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en Wmo)
 • Werk en inkomen
 • Verkeer en vervoer / mobiliteit
 • Participatie

Wethouder Hans Driessen      

Portefeuille:

 • Financiën (inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • Economie (inclusief recreatie en toerisme en ondersteuning evenementen)
 • Onderwijs, kunst en cultuur
 • Accommodatiebeleid en maatschappelijk vastgoed
 • Coördinatie regionale samenwerking

Wethouder Sijmen Versluijs

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties
 • Ontwikkelingen het Broek

Raadsgriffier en gemeentesecretaris

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad.

Raadsgriffier Amresh Dewkalie.                           

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders.                                          

Gemeentesecretaris Dyanne Kocken.

ga terug