Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal zogenaamde kapitaalgoederen. We kunnen deze als volgt rubriceren:

  • Infrastructuur (wegen, water en riolering)
  • Voorzieningen (groen, verlichting, sportvelden, speelvoorzieningen)
  • Gebouwen (scholen, sport- en welzijnsaccommodaties, huisvesting gemeente)
ga terug